Zodpovězte správně soutěžní otázku a 5 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získá balíček ALPA SPORT v hodnotě 250 Kč.

SOUTĚŽ: Soutěžte a vytvořte tandem s ALPOU Sport