Zodpovězte správně soutěžní otázku a 4 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získají jednu z knižních novinek Cesta matky a nebo Nová role: babička od nakladatelství Portál v hodnotě 400 Kč.

SOUTĚŽ: Soutěž o knižní novinky Cesta matky a Nová role: babička