Zodpovězte správně soutěžní otázku a 3 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získají knižní novinku Hany Hindirákové Obchodníci s dětmi v hodnotě 319 Kč.

SOUTĚŽ: Soutěž o knihu Obchodníci s dětmi od Hany Hindrákové