Zodpovězte správně soutěžní otázku a 3 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získají celodenní rodinné vstupenky v hodnotě 980 Kč do westernového městečka Šiklův Mlýn a šikláky na atrakce.

SOUTĚŽ: Soutěž o rodinné celodenní vstupenky do Šiklova Mlýna