Zodpovězte správně soutěžní otázku a 5 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získá balíček tyčinek FIT v hodnotě 200 Kč.

SOUTĚŽ: Soutěž o vyváženou svačinku s balíčky tyčinek Fit