Zodpovězte správně soutěžní otázku a 3 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získají vánoční hrneček a coldcup s brčkem od Starbucks v hodnotě 300 Kč.

SOUTĚŽ: Soutěž o hrnečky a coldcupy s brčkem od Starbucks