Zodpovězte správně soutěžní otázku a 4 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získají jednu z knižní novinek – Průměrně zamilovaný muž a jiné povídky nebo Cirkus Maximum od nakladatelství Ikar v hodnotě 300 Kč.

SOUTĚŽ: Soutěž o knižní novinky Průměrně zamilovaný muž a Cirkus Maximum