Zodpovězte správně soutěžní otázku a 4 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získají jednu z knižních novinek nakladatelství Grada v hodnotě 300 nebo 400 Kč.

SOUTĚŽ: Soutěž o knižní novinky pro celou rodinu od nakladatelství Grada