Zodpovězte správně soutěžní otázku a 3 z vás, kteří splní pravidla soutěže, získají balíčky produktů firmy Spontex v celkové hodnotě 1 500 Kč

SOUTĚŽ: Soutěž o balíčky produktů firmy Spontex pro rychlý a efektivní úklid